Hội thảo


Hội nghị giao thương kết nối cung-cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2018

Chủ đề Hội nghị: Đầu ra cho sản phẩm đặc sản vùng miền

Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: Từ 13h30 đến 17h00 ngày 21/11/2018 (thứ tư). 
- Địa điểm: Dự kiến
+ Trung tâm tổ chức sự kiện Trống Đồng Cảnh Hồ, 173 Trường Chinh, Hà Nội.
+ Trung tâm Hội nghị MIPEC PALACE, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Thành phần Hội nghị: Dự kiến khoảng 400 đại biểu, gồm:
- Cơ quan Trung ương:
+ Lãnh đạo các Bộ, ngành: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Cục, Vụ, Viện có liên quan.
+ Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
+ Mời đại diện Lãnh đạo: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam.
- Thành phố Hà Nội:
+ Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ Thành phố;
+ Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố;
+ Lãnh đạo và đại diện các sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố (gọi tắt là Trung tâm), Liên minh Hợp tác xã Hà Nội, Hội Nông dân Hà Nội…. 
- Các tỉnh, thành phố:
+ Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  
+ Lãnh đạo và đại diện các sở, ngành: Công Thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến.
- Các doanh nghiệp:
+ Hiệp Hội bán lẻ Việt Nam;
+ Hội, Hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh; các doanh nghiệp trong hệ thống phân phối của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố (gọi tắt là Doanh nghiệp);
- Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Các đơn vị chủ trì, phối hợp và thực hiện
a) Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo: Bộ Công Thương - Thành phố Hà Nội.
b) Đơn vị thực hiện: Văn phòng HĐND Thành phố; Văn phòng UBND Thành phố; Các Sở: Công Thương; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố.
c) Đơn vị phối hợp: Vụ thị trường trong nước -Bộ Công Thương; Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Nội dung Hội nghị:
- Báo cáo kết quả hợp tác giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực thương mại, nông nghiệp năm 2017 và 10 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch hợp tác giữa thành phố Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong năm 2019.
- Tổng hợp đề xuất của Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố, gửi các doanh nghiệp phân phối của Hà Nội để xem xét, kết nối đưa các sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm nông sản an toàn vào kênh phân phối của thành phố Hà Nội.
- Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ các sản phẩm nông sản, đặc sản; Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến kết nối tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm nông sản, đặc sản.

    

      

Đăng ký gian hàng Đăng ký tham quan CATALOGUE HỘI CHỢ Báo cáo hội chợ Thông tin chung

Đơn vị nổi bật

Đặc sản nổi bật

Khách hàng nói về chúng tôi

Đăng ký nhận thông tin